Bibliotēka plāno

Literatūras izstādes:

♦  "Labos vārdos sevi izsakot..." K.Apškrūmai-80

♦ "Viegli tek šūpolītes Lieldieniņu daudzinot"

♦ ""Tā kā krāšņie saules rieti dzīve jaizcieš" I.Indrānei-90

Pasākumi

• Cikla "Mans draugs dators" nodarbības bērniem

• Grāmatu svētki Alūksnē, 13.04.

• Bibliotēku nedēļas pasākumi:

"Mans stāsts par bibliotēku" lietotāji raksta un stāsta

Bēru lasītāju klubiņa "Pūcīte" nodarbība "Atbildības stunda" saruna par Z.Bērziņas grāmatu "Poga"

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte