Pasākums organizēts bērniem un veltīts rakstnieka A.Milna dzimšanas dienai.