Plāno paveikt:

Literatūras izstādes:

"Atmiņās un dzejā tērptas izsūtījuma sāpes"

"Ja mana dzīve būtu tik mana vien..." K.Pamšem-100

 

Turpināsim bērnu lasītāju klubiņa "Pūcīte" nodarbības, martā "Sagaidot pavasari"

cikla "Mans draugs dators" nodarbība "Vaifija skola"

bērniem par grāmatu ilustrēšanu "Iztēles spēks- lācis bērnu literatūrā"

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte