Bibliotēka plānoja

Literatūras izstādes:

"Kas jādara sveču dienā?"

"Darbs ir  par autoru lielāks un gudrāks"M.Zālītei-65

"Mirdza Ķempe- no sirds"

"Ar cīruļa spārnu rakstītas rindas" S.Kaldupei-95

Pasākumi:

Bērnu klubiņa "Pūcīte"nodarbība "Ardievas ziemai"

Cikla "Mans daraugs dators"nodarbība

Jaunalūksnes pagasta Tautas frontes dalībnieku atmiņu  stāstu audio ierakstu atšifrēšana.

Ziņu sagatavoja:

I.Zakarīte