Bibliotēka ieguvusi Ziemassvētku un gadu mijas noskaņojumu telpā un foajē.