Bibliotēka kopā ar PII "Pūcīte" piecgadniekiem un sešgadniekiem nodarbību ciklā "Mans draugs dators" iepazīstinās bērnus ar e-pasauli.