Bibliotēka plāno:

Literatūras izstādes-

"Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā,"

"Dzīvi un saullēktus mīlot" D.Avotiņai-90

"Masku uznāciens" B

PASĀKUMI-

• bērniem

lasītāju klubiņa "Pūcīte" nodarbība "Lasīt ir stilīgi!"

"Dzimtenes mīlestība"Sprīdītis pasakās.

"Pasaka pasaku pasaka"pašiem mazākajiem

cikla "Mans draugs dators"otrais pasākums.