Septembrī (2., un 29.) notika divas mazo  lasītāju klubiņa "Pūcīte"pasākumi.Pirmais pasākums veltīts Dzejas dienām, otrais "Jauno grāmatu apskats."