Bibliotēka plāno

Literatūras izstādes:

"Kad akmens noveļas no sirds, uz tā var pasēdēt..." K.Skujeniekam-80

"Par Latgali, bērnību un ticību Dievam" J.Streičam-80

 

Bērniem lasītāju klubiņa "Pūcīte" nodarbība "Lasīt ir stilīgi!"

Dzejas dienu pasākums bērniem "Es rakstu dzejoli"

Ziņu sagatavoja:

Ieva Zakarīte