Bibliotēka plāno

Literatūras izstādes:

"Neredzamā pasaule"

"Aivars Berķis vēro un raksta"

"Ko zini par Kolberģa un Lāsberģa muižām"