Bibliotēka plāno-

Literatūras izstādes:

• "Rakstniece ar garšīgu smiekliņu"M.Zīle

• "Soļošanas vientuļais kalns" Ā.Liepaskalns

Novadpētniecības darbs- turpināt dokumentu meklēšanu par Lāsberģa un Kolberģa muižām.

Ziņu sagatavoja:

Ieva Zakarīte