Bibliotēkas vadītāja divas darba nedēļas atpūtās, bet paspēja noorganizēt lasīšanas akcijas noslēguma pasākumu "Lasīt ir stilīgi."Ieguva no Alūksnes zonālā arhīva dokumentus par Jaunalūksnes Tautas frontes darbību.