Šajā vasaras mēnesī bibliotēka plāno:

Literatūras izstādes:

"Jāņi-trejdeviņi pieskārieni,"

"Dagnija Zigmonte -sirdij un dvēselei"

 

Novadpētniecības darbs- turpināt materiālu vākšanu par Kolberģa un Lāsberģa muižām.

Ziņu sagatavoja:

Ieva Zakarīte