Bibliotēka cer izdarīt:

Literatūras izstādes:

"Gleznu gājums cauri gadsimtiem"Janis Rozentāls

"Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās par baltiem pūpoliem, par raibām olām!"

Bērnu lasītāju klubiņa "Pūcīte" pasākums.

e-prasmes nedēļas pasākumi:

"Bērns dodas pasaulē"

Iespēja saņemt individuālas konsultācijas elektronisko resursu izmantošanā.

 Pasākums bērniem "Olu kaujas ir klāt!"

Novadpētniecības darbs-Alūksnes zonālajā arhīvā materiālu meklēšana par Jaunalūksnes Tautas fronti.