Jau otro gadu bibliotēka kopā ar PII "Pūcīte" bērniem organizē lasīšanas maratonu. Mērķis veicināt bērniem lasīšanas prasmi un iemaņas, saudzīgu izturēšanos pret grāmatu. Akcija noris no novemra līdz maijam.