Šajā mēnesī bibliotēka plāno:

Literatūras izstādes:

♦ '"Mana tauta. Mana zeme."

♦ "Emīls Dārziņš - liriķis latviešu mūzikā."

 

◊ Akcija pirmskolas vecuma bērniem "Lasīt ir stilīgi!" 06.11.2015.

◊ Pasākums bērniem "Mana Tēvzeme ir mana tēta zeme."

◊ Bibliotēkas darbinieku seminārs 05.11.2015.

Lekcija "Aspazija- sieviete, sieva, dzejniece" Mg.philol. Sigita Kušnere, Alūksnes pilsētas bibliotēkā.