Bibliotēka plāno paveikt-

Literatūras izstādes:

• "Sergejs Jeseņins - liriskās dzejas pārstāvis"

• "Šīs dziesmas caur sidraba birzi uz mūžību aiztecēja" K.Baronam-180


Pasākumi:

♦ Bērniem "Es savu čaklumu lepoties lepojos"  par Dainu tēvu.

♦ Pieredzes brauciens uz Limbažu galveno, Limbažu bērnu, Lādezers un Tūjas bibliotēkām.

♦ Piedalīšanās  Latvijas bibliotekāru 17.konferencē "Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas" Latvijas Nacionalājā bibliotēkā 13.10.2015.

♦ Novadpētniecības konkursa noslēguma pasākums un darba seminārs 15.10.2015.