Bibliotēka plāno augusta mēnesī paveikt-

Literatūras izstādes:

"Darbam un tēvzemei veltīts mūžs" A.Grīnam-120

"Runā ar darbierm- tā ir stiprākā un labākā valoda"

 

Turpināt izzināt un dokumentēt materiālus novadpētniecības konkursam.

Pasākums "No savas sētas plašajā pasaule" par novadpētniecību.