Kopdarbā ar PII "Pūcīte"kolektīvu, Bejas novadpētniecības centru, bibliotēka organizēja vasaras saulgriežu ieskaņu svētkus.Mērķis- veidot pozitīvu attieksmi par gadskārtu ieražu svētkiem- Jāņiem, iepazīt Jāņu zāles daudzveidību un nozīmi, par Jāņuguns , Saules lomu šajos svētkos.Izpušķotus līgotājus, ar Jāņu zālēm rokās svinību vietā sagaidīja Saimniece ar sieru. Kopīgi izpušķojām vītni ap ugunskuru, kuru iekūra Saimnieks.Ar rotaļām modinājām saulīti, ar dziesmām pieskandinājām pagastu. Sekoja gards cienasts.