PASĀKUMI UN IZSTĀDES

Literatūras izstādes:

"...bet debesīs iesiets mezgls" M.Čaklais-75

"Jāņu naktī, kviešu rasā"

Pasākums bērniem "Aptek saule debess kalnu, teic mums labudien!" Vasaras saulgrieži.

Materiālu meklēšana un dokumentēšana novadpētniecības konkursam "Personības un viņu darbi"

Bibliotēkas grāmatu fonda inventarizācija.