Šajā mēnesī bibliotēka strādā tikai pusi mēneša, jo bibliotekāre dodas atvaļinājumā. Līdz atvaļinājumam bibliotēka paspēja -

ierīkot literatūras izstādes:

"Skaistākais no visiem- mātes svētums, mātes sirds,"

"Baumaņu Kārlim-180"

Noorganizēja  'pirmskolas vecuma bērniem akcijas "Lasīt ir stilīgi" noslēguma pasākumu.

Uzsāka materiālu vākšanu  novadpētniecības darbu konkursam "Personības un viņu darbi"