Šoreiz svētki bija īpaši interesanti, jo nenotika  "Latvijas Avīzes"publiskā diskusija par problēmām izglītības sistēmā, jo neieradās pieaicinātie cilvēki.