Bērnu rīts veltīts rakstniecs un dzejnieces Aspazijas 150.gadu dzimšanais dienai.

Mērķis- iepazīstināt bērnus ar dzejnieces Aspazijas bērnu dzeju.

Pasākumā rosinājām emocionāli uztvert dzejoļa saturu, kuru skandēja meitene Nebēdne,Pasaciņa, Vējš, Dzejniece un Muzikants, kurš arī dziedāja dziesmas ar dzejnieces vārdiem. Attīstījām prasmi attēlot dzejoļa sižetu ar kustībām. Veicinājām pozitīvas rakstura īpašības- draudzību, izpalīdzību, savstarpēju sadarbību.