Bibliotēka plāno-

Literatūras izstādes:

 

   ● „Aspazija-spēks un daiļums un mūžam nerimstošs gars”

   ● „Lasot Elzu Stērsti-130”

   ● “Naudas laiki Latvijā”

 

Pasākumus:

 

  Bērniem  “Tik silti, silti saulīte spīd” par Aspaziju.

  e-prasmes nedēļas pasākumi:

  “Bērns dodas datoru pasaulē”

   “Datu bāžu popularizēšanas pasākums bibliotēkā”

Ziņu sagatavoja:

Ieva Zakarīte