Janvārī PII "Pūcīte" 19 bērni kļuva par bibliotēkas lietotājiem un divas apmeklēja bibliotēku un izvēlējās grāmatas, kuras izlasīt līdz nākošajai nākšanas reizei.