Bibliotēka pirmajā gada mēnesī plāno literatūras izstādes un literāru pasākumu bērniem.

 

Literatūras izstādes:"Priekštatus par sevi netaisos koriģēt" G.Repšei-55"Celtnes,projekti un domas" G.Birkertam-90"Un mūžs mans-zvaigžņu mirgojums" F.Bārdam-155
Pasākums bērniem "Dieviņ, Tu esi tik liels un labs" par dzejnieku Frici Bārdu.

Ziņu sagatavoja:

Ieva Zakarīte