2014.gada 4.decembrī Alūksnes pilsētas bibliotēkānotika novadpētniecības darba

prezentācija un dokumentu izstāde par alus darītavas īpašnieku Jēkabu Kreili un Alūksnes rūpkombinātu.