Novembrī literatūras izstādes "Maija Tabaka. Spēle ar dzīvi," "Saules koka meklētājs" Kārlim Skalbem -135, "Spēku smeļam Latvijā kā rudzu maizes donā." Bēriem-Ziemeļvalstu nedēļā rīta stunda "Troļļi ziemeļos"

Bibliotēkā kosmētiskais remonts no 13.-24.novembrim.