Pašiem mazākajiem bērniem bibliotēka organizēja nodarbību, kurā  iepazināmies ar bibliotēku,  iemācījāmies un mēģinājām  atcerēries vārdus "bibliotēka" un "bibliotekāre." Apskatījām  bibliotēkas telpas, grāmatu izvietojumu. Kopīgi skatījām un lasījām grāmatu "Nāc mežā ciemoties", kurā attēloti gadalaiki, izpētījām rudens norises dabā.