15.augusta rītā  Sarkangalvīte  nolēma apciemot vecmāmiņu, līdzi paņemot burvju groziņu, kurā atradās dažādas ogas.Pasākuma mērķis- caur pasakas sižetu nostiprināt bērniem zināšanas par dārza un meža ogām, par krāsām. Ceļā Sarkangalvīte  satika PII "Pūcīte" mazās grupiņas bērnus un visi  nolēma kopīgi doties pie vecmāmiņas.

Atpūšoties no gara ceļa,  nolēma paklausīties Sarkangalvītes stāstu par viņas vasaras darbiņiem. Sarkangalvīte mudināja bērnus, lai viņi pastāsta par vasaras piedzīvojumiem.Tad turpināja ceļu pie vecmāmiņas. Vecmāmiņa vasarā cītīgi bija vākusi tējas zālītes. Bērni iepazinās ar tām- smaržoja , aptaustīja un mēģināja tās atpazīt.Bija pienācis brīdis, kad Sarkangalvīte atvēra burvju groziņu, bērni ieraudzīja ogu dažādību, garšoja un vērtēja.