Bērni iepazinās ar rakstnieci Māru Cielēnu un viņas darbiem. Skatījāmies "Trakulīte sandalīte" Latvijas Leļļu teātra izpildījumā un  miniuzvedumu "Teo un Mūmīte" ,ko iestudējušas Aizkraukles pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāres. Skolotāja Agita ļoti atraktīvi lasīja dzejoļus no M.Cielēnas grāmatiņas "Trakulīte sandalīte." Bērnos lielu interesi raisīja autores grāmata "Teo un Mūmīte," kuru paņēma līdzi izlasīt.