Laikam ejot, Alūksnes novada kultūrainava, vide un dzīve ir ievērojami izmainījusies. Vēl atmiņā ēkas, notikumi, tradīcijas, ieražas, godi, kolektīvi, dzimtas, prasmes un amati, ticējumi un dziesmas, kas noteica lokālās dzīves savdabību un kvalitāti, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ ir jau pagātnes notikums, kas nekur nav dokumentēts. Tomēr daudzās cilvēku atmiņās, fotogrāfijās, laika liecībās, pierakstos vēl ir dzīvs stāsts par zudušo laikā. Ikdienā steidzot šodienas darbus, mēs bieži nonākam pie secinājuma, ka nav pieticis laika kādam pajautāt, stāstīto apkopot, pierakstīt.

 

Kultūras iestādes piedalījās novadpētniecības konkursā „Zudušais laikā”, lai pievērstu īpašu uzmanību Jēkaba Kreiļa alus darītavas un Alūksnes rūpkombināta vēsturi, to izzinot, apkopojot un saglabājot fotogrāfijās, stāstos un dokumentālās liecībās.

 

 No iegūtajiem materiāliem  izveidojām prezentāciju "No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz...zudušam laikā"