Bibliotēka maijā.

Šajā mēnesī rakstnieku J.Klīdzēja un V.Lāča jubilejas atzīmēsim ar izstādēm:  "Dižais Latgales pavasara dēls Jānis Klīdzējs," un "Vilis Lācis -visvairāk lasītais, visstiprāk nicinātais."

Māras Cielēnas dzimšanas dienu svinēsim ar pasākumu bērniem "...maziem bērniem tā gadās."