Apes novada bērnudārza bērni ciemojās Kolberģī, iepazinās ar ievērojamākajām vietām un iestādēm. Pūcēni ciemiņus iepazīstināja ar bibliotēku.