e-prasmes nedēļā PII "Pūcīte" bērnu barbs bibliotēkā vadoties pēc iepriekš apgūtajām prasmēm un iemaņām. Bērni uzzināja, kas atrodas bibliotēkā, kā meklēt grāmatas, kādas iespējas sniedz interneta izmantošana.