Pasākums PII "Pūcīte" bērniem 6.martā. Katrs bērns bija sagatavojis savu mīļāko tautasdziesmu-skaitīja vai izdziedāja.Visu vēroja un vērtēja žūrija.