Bibliotēkas aktivitātes martā.

Literatūras izstādes- "Leo Kokle-talantīgākais sava laika gleznotājs,"

"Izcils latviešu dzejnieks, poēmu un balāžu meistars"V.Plūdonim-140,"

Savdabīga stila meistare" A.Niedrai-115.

 

Pasākums bērniem "Saulaināmrokām atnāca burvis" par V.Plūdoni.

E-prasmes nedēlā piedāvājam iespēju interneta tiešraidē vērot tematiskas diskusijas, dzirdēt stāstu par kultūras e-vides pakalpojumiem un aktivitātēm "Kultūra e-vidē." Ikkatrs varēs apgūt e-prasmes un iepazīties arī ar e-pakalpojumiem.

Turpinām darbu pie materiālu iegūšanas novadpētniecības konkursam "Zudušais laikā."