Bērnus piesaista un apbur M.Stārastes Dižmežs un Gundegu pļava, viņiem mīļi jokainie pintiķi, rūķis Labrencis, Zīļuks, nešpetnais rūķu dēlēns Knīpucis u.n. pasaku tēli.Rakstnieces fantāzija, viņas literārā un mākslinieciskā izdoma mazajiem tuva, saprotama un mīļa, jo viņas darbos visa pasaule ir dzīva, koki, augi, kukaiņi, pati Saule un Mēness runā ar viņiem saprotamā valodā.

Pasākuma mērķis veidot pozitīvi emocionālo pieredzi skatoties un klausoties M.Stārastes darbus.