Pasākums notika PII "Pūcīte" abu grupiņu bērniem. Pasaku brīnumu pasaulē aicina  pasaku feja.Bērni iejutušies dažādu pasaku tēlos.  Burvību cenšas izjaukt ļaunā feja. Stāstnieks-rakstnieks lasa pasaku fragmentus, bērniem jāuzmin ko kādas pasakas ir fragments.