Jaunas literatūras izstādes un pasākums bērniem.

Pirmajā gada mēnesī bibliotēka organizē literatūras izstādes:

"Mans literārais kredo ir izcelt gaišo" Dz. Žuravskai-75

"Sarkanais grāfs klasiķis Aleksejs Tolstojs-130"

"Edgars Alans Po -šausmu un kriminālliteratūras pamatlicējs"

Pirmskolas vecuma bērniem pasākums "Mēs nākam no pasakas" 31.janvārī plkst. 10:30 PII "Pūcīte"bērnudārzā.