Maija mēnesis dzejnieka Imanta Ziedoņa mēnesis. Bibliotēka organizēja tematisku izstādi "Nav laiks. Ir tikai mirkļi- ellišķīgi sāpīgi un dievišķi skaisti" No 14.- 18.maijam bibliotēkā divi pasākumi PII "Pūcīte" bērniem - pasākums par Maiju Laukmani "Garlaicībai garš deguns" lielākajiem bērniem. Pašiem mazākajiem "Dabas zaļā pasaka"

Organizētajos pasākumos atceramies maija jubilārus- Imantu Ziedoni, Maiju Laukmani. Mazajiem bērniem veidosim un stāstīsim dabas zaļo pasaku.