KM atbalstīja programmu "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā"

KM atbalstīja programmu "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā,"kuras rezultātā bibliotēka saņēma 5 eks.grāmatu par kopējo summu Ls. 38.26