Bibliotēka saņēma 52 eks. grāmatu par kopējo summu Ls.292.30 Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Grāmatu iepirkums Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publiskaj'm bibliotēkām"ietvaros.

Bibliotēka saņēma 52 eks. grāmatu par kopējo summu Ls.292.30 Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Grāmatu iepirkums Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publiskaj'm bibliotēkām"ietvaros.