2012.gada 7.decembrī PII "Pūcīte"45.dzimšanas dienas pasākums bibliotēkā.

 

Bibliotēka vairāk kā10 gadus organizē lasīšanas veicināšanas pasākumus bērnudārza bērniem.Šis būs jubilejas pasākums, kurā piedalīsies pasaku tēli  no A.Milna grāmatas "Vinnijs Pūks un viņa draugi"un radīs svētku sajūtu bērniem.