Dzejas stunda, veltīta latviešu dzejniecei Velgai Krilei (1945-1991). Izstāde plauktā "V. Krilei - 65". Dzejnieces biogrāfijas dati, izdotie dzejoļu krājumi, dzejas lasījumi.