Septembra pirmā nedēļa ir zinību nedēļa bibliotēkā, kurā katru dienu notiek pasākums;

1. glītākā rokraksta noteikšana un ātrā lasīšana.

2. spēles un rotaļas.

3.anekdotes un citas atjautības.

4.spēles ārā.

5.darbs pie datora.

Noslēgumā katrs saņem nelielu dāvaniņu.