Dzejas dienas 2018 ietvaros brauciens uz dzejnieces E. Zālītes muzeju. Muzeja vadītājas M. Kaktiņas stāstījums par dzejnieci . Ekskursija pa Apes pilsētu. Apstāšanās pi E. Zālītes pieminekļa . Ziedi dzejniecei.