Tikšanās ar mūsdienu līvu dzimtu pārstāvjiem. Līvu dzimtu pētījumi, albūmi novadpētniecības materiālu izpētei. Līvu pusdienas. Līvu senkapu apmeklēšana, svecīšu aizdedzināšana, tūrisma zīmes uzstādīšana. Grāmatu izstāde ar līvu kultūras materiāliem.