Ilzenes pamatskolas mazpulka darbs izvirzīts balvai ''Sējējs 2017''

Avīžu publikācijas, attēli, izdotā grāmata

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes bibliotēkas vadītāja