Iepazīšanās un sarakstīšanās ar domubiedriem

Domubiedru , postkroseru sarakstišanās, sūtījumi

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes bibliotēka